"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

Miejscowości

maleholobyduzeMałe Hołoby , kolonia, sołectwo, siedziba parafii, gmina Kamień Koszyrski. W 1939 roku kolonia liczyła 57 zagród i około 300 mieszkańców wyłącznie Polaków. Wśród rozległych lasów, około 25 kilometrów na wschód od Kamienia Koszyrskiego, położona jest kolonia Małe Hołoby. Kolonia została założona na początku XIX wieku i stanowiła oddzielne sołectwo obok drugiej wsi Hołoby Małe zamieszkałej przez prawosławnych.