"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

murawadomMurawa to niewielka wieś na terenie Białorusi, administracyjnie przynależna do Obwodu Brześć i rejonu Prużan. Do 1939r. Murawa znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej. W jej okolicach znajduje się Ľródło rzeki Murawka, która wpada od lewego brzegu do rzeki Leśny prawego dopływu Bugu.Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1882r dowiadujemy się , że gmina Murawa (powiat Prużański) z zarządem we wsi Ohorodniki ( Ogrodniki) liczyła 1637 dusz.

We wsi znajdowała się cerkiew i parafia prawosławna dekanatu Szereszowskiego licząca 2376 wiernych (1883 mężczyzn i 1193 kobiet.) W wydaniu tegoż Słownika z 1902r dowiadujemy się , że Murawa przynależy już do gminy Suchopol ,powiatu Prużańskiego. We wsi znajdują się 103 domostwa i 824 mieszkańców . Na tereni wsi usytuowana jest cerkiew, kaplica oraz szkoła. Do Murawy przynależy 1746 dziesięciń włościańskich i 74 cerkiewne.

Do dnia dzisiejszego nie udało mi się ustalić na podstawie dostępnych materiałów w którym roku Murawa przestała być gminą . Na podstawie gminy Suchopol można prześledzić przynależność administracyjną Murawy od uzyskania niepodległości do 1939r i tak:

Gmina Suchopol została przyłączona 19 lutego 1921roku do (utworzonego 14 sierpnia 1919 roku) woj. białostockiego na mocy traktatu ryskiego. Była jedną z zaledwie trzech gmin powiatu białowieskiego, a po jego zniesieniu z dniem1 sierpnia 1922 roku została przyłączona do powiatu bielskiego w tymże województwie. 26 lipca 1926 roku gminę Suchopol przyłączono do powiatu prużańskiego w woj. Poleskim.

1 kwietnia 1932 roku do gminy Suchopol przyłączono część obszaru zniesionej gminy Kotra, natomiast część obszaru gminy Suchopol przyłączono do gminy szereszów. Po wojnie obszar gminy Suchopol wszedł w struktury administracyjne Związku Radzieckiego.

Z przekazów rodzinnych wynika, że znajdująca się we wsi cerkiew została zburzona w latach 50-tych XX wieku. W jej miejsce wybudowano dom kultury. Do dziś przetrwał jedynie przydrożny krzyż ( na zdjęciu).

Obecnie wieś wyludnia się,  pozostają jedynie „starzy” a "młodzi „ uciekają do Prużan i Brześcia szukając swoich szans. We wsi znajdują się jedynie drewniane domy usytuowane wg. tzw. „szeregówki”, w tym dom rodzinny moich Dziadków i Pradziadków . W Murawie żyją moi krewni jednakże z roku na rok jest ich coraz mniej…….

opracował: DS

1.Slownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1882r t. 6 s.808; 1902r t.XV cz II s. 361