"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

braniewoBraniewo- dziś prawie zapomniane w Polsce, ma swoją bogatą historię i zabytki o niej świadczące. Miasto zostało właściwie zmiecione z powierzchni ziemi w 1945 r. i w latach następnych poprzez rozbiórki prowadzone na masową skalę. Można nawet stwierdzić, że żyjemy w zupełnie innym mieście niż kiedyś. Mnie najbardziej urzekło zestawienie sporządzone na stronie www.historia-braniewa.pl dotyczące obecnej ulicy Kościuszki

:„Nowe Miasto Braniewo powstało na wzór Starego Miasta Braniewa, dlatego też i tutaj musiała być główna ulica miasta. Tą ulicą była dzisiejsza ul. Kościuszki, która nosiła nazwę ul. Targowej (niem. Marktstrasse).

Przy niej stał ratusz nowomiejski. W wieku XX już nie istniał, ale w jego miejscu powstała bardzo okazała kamienica, która jest ukazana na wielu zdjęciach z tamtego czasu. W latach 30-tych nazwa Marktstrasse została zamieniona na Hindenburgstrasse. Dalsza część obecnej ul. Kościuszki nosiła nazwę ul. Kolejowej (Bahnhofstrasse).

Obecnie jest to jedna, dłuższa ulica nosząca tę samą nazwę. Tak jak w całym Braniewie, również i tu zniszczenia wojenne dotknęły prawie całą ulicę. Z kolei dalsze rozbiórki uczyniły tę ulicę całkowicie pustą. W dalszej części ulicy, bliżej dworca, zachowało się parę kamienic i budynków.

W części, w której przeprowadzono rozbiórki postawiono bloki mieszkalne i pawilony o niskiej wartości estetycznej, z których część już została na szczęście wyburzona i zastąpiona bardziej okazałymi budowlami, które - tak jak na ul. Gdańskiej - odwzorowują przedwojenną zabudowę.” Poniżej jakże urokliwe zestawienie:

Zestawienie nr 1 - widok ogólny od strony skrzyżowania

Zestawienie1

Zestawieni nr 2 widok ogólny

Zestawienie2

Zestawienie nr 3 :okazała kamienica w miejscu dawnego ratusza nowomiejskiego:

Zestawienie3

Zestawienie nr 4 - Widok ogólny w stronę skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. Kościuszki:

Zestawienie4

Zestawienie nr 5: Widok ogólny w stronę skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. Kościuszki:

Zestawienie5

Zestawienie nr 6 : Widok od strony kościoła św. Trójcy:

Zestawienie6

Zestawienie nr 7 :Widok na wprost od strony ul. Armii Krajowej:

Zestawienie7

Zestawienie nr 8 :Widok ogólny:

Zestawienie8

Zestawienie nr 9 : widok ogólny:

Zestawienie9

Zestawienie nr 10 : Miejsce przejścia ul. Targowej (niem. Marktstrasse) w ul. Kolejową (niem. Bahnhofstrasse):

Zestawienie10

Zestawienie nr 11: widok na dawną ul. Kolejową (niem. Bahnhofstrasse):

Zestawienie11

Zestawienie nr 12: widok ogólny:

Zestawienie12

Zestawienie nr 13: widok ogólny

Zestawienie13

Polecam serdecznie stronę www.historia-braniewa.pl  skąd pochodzą powyższe materiały. Znajdziecie tam wiele bardzo ciekawychinformacji nt, histori Braniewa. Autorom należą sie słowa uznania za prace jaką wykonali by przybliżyć w spośób dostępny historie  oraz jej wpływ na współczsność. Dziękuje autorom za wyrażenie zgody na publikację materiałów.

źródło: www.historia-braniewa.pl