"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

starewasiliszkibudowaWedług  spisu parafialnego kościoła  Staro Wasiliskiego, dekanatu Wasiliskiego, diecezji Wileńskiej z 1926 roku parafia liczyła 5586 osób (dusz) zamieszkujących w 1021 domach. Proboszczem parafii  był ksiądz Matulewicz Jan 42 lata liczący,który w Starych Wasiliszkach pełnił swe posługi od 1922r. Wraz  z nim zamieszkiwała jego matka Anna zd. Zienkiewicz lat 65. Służbę stanowili: Kucewiczówna Anna ( 46 lat), Grygorowicz Wincenty ( 17 lat) i Kiżuczanka Emila ( 21 lat).

 

Do parafii należały n/w wsie, zaścianki, folwarki ( w nawiasach liczba domów/liczba osób) :

Arcisze (52/283), Baniuki (19/93), Biciowce (37/210), Bojary (62/300), Borejszyszki (1/5), Chodele (17/81), Cimpicze (7/57), Ok Dogiele (8/34), Doliniany (28/141), Drabusze (10/48), Zaść Dramowicze (2/9), Dworczany (46/234), Gudziszki (16/75), Okol Hlebowce (36/188), Hołosewicze (14/97), Folw Hołowiczpole (3/18), Folw Jakóbowo (1/6), Folw Janowszczyzna (1/5), Jośkiewicze (11/71), Folw Kapłuny (4/27), Zaść Kapłuny,  Karewicze (37/205), Okol Kozuliszki (16/50), Kościeniewo (62/313), Kozły Małe (8/35), Kozły Wielkie (28/151), Dw Lebiodka Iwanowskich (8/41), Dw Lebiodka Klimontowiczowej (4/18), Dw Lebiodka Kraśnikowej (5/29), Dwór Łyczków (6/27), Nahumowce (17/99), Ok Niewisza (4/16), Dw Niewisza Wielka (6/32), Ok Niewiszka (6/33), Niewiszka Mała (9/69), Folw Olenszczyzna (1/2), Oleszkowce (20/128), Piaszczyna (8/32), Zaść Podświęte (6/30), Prymaki (12/72), Psiarce (53/293), Rogielowce (14/85), Folw Rohaczowszczyzna (1/9), Rusaczki (14/85), Rusanowce (19/95), Zaść Rybaki (3/13), Folw Sasowszczyzna (), Zaść Stajniszki(2/7), Stodolany (37/199), Szejbaki (27/167), Dwór Szejbakpole (1/27), Szermicze (5/32), Folw Szlachtowszczyzna (3/20), Szlachtowszyzna (36/228), Trajgi (22/127), Wasiliszki Stare (25/159), Wierzch Lebiodka (8/48), Wojejkowce (28/151), Folw Wołodkowszczyzna (2/11), Wyzgowszczyzna (10/62), Zaść Zacisze (7/37), Zadworniany(39/216), Zbrożki (27/141)

korewiczemapa