"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

s small set2Według żródłowego dzieła prof.Kazimierza Rymuta 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny' [Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001] nazwisko Stefańczyk (bez daty żródłowej) – występuje w grupie nazwisk pochodzących od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stephanos ‘wieniec, korona’, notowanego w Polsce od XII wieku.

                Jest to więc nazwisko pochodne od imienia czy nazwiska Stefan, utworzone za pomocą patronimicznego przyrostka -czyk. 

              Co do etymologii nazwiska - wszystkie żródła potwierdzają ten wywód, zaś co do daty żródłowej można się z prof.Rymutem nie zgodzić, gdyż;

1/. O tym nazwisku wspomina E. Breza w "Nazwiskach Pomorzan" (t. II, s. 435); [cyt.] "Inwentarz starostwa puckiego z r. 1678 wykazuje na pustkowiu Czarna Dąbrówka między Przetoczynem a Głazicą dwóch poddanych: Matys Stefanczyk i Grzegorz Stefanczyk, nadto Jana Stefanczyka w Głazicy." 

2/. Jeszcze wcześniejszą datę posiada dokument przekazania terenów pod budowę i zaopatrzenie nowego kościoła parafialnego w Gorzkowie (ob. pow.krasnostawski, woj.lubelskie), zwany w skrócie aktem erekcyjnym, wystawiony przez Stanisława Gorzkowskiego dnia 17 stycznia 1623r.w Gorzkowie i złożony w Krasnostawskim Sądzie Ziemskim z aneksami z dn.25.01.1623r., zatwierdzony osobnym aktem przez J.M. Biskupa Chełmskiego Macieja Łubieńskiego 8 czerwca 1626r. W trakcie wyliczania darowanych obszarów ziemi i ich granic występują nazwiska poddanych dominikalnych (tj.dziedzica St.Gorzkowskiego), których pola graniczą z gruntem darowywanym Kościołowi, są to Pracowici; Jan Mierzwa, Piotr Pamuła, Wojciech Cierpiątka i KACPER STEFAŃCZYK. 

                    Osoba Kacpra Stefańczyka występuje także w póżniejszych dokumentach, dotyczących skargi ówczesnego plebana gorzkowskiego Stanisława Skrzynno/Skrzynskiego na właściciela dóbr gorzkowskich Stanisława Gorzkowskiego o używanie darowanej Kościołowi tzw.łąki Rudka. W trakcie prac cywilno-kościelnej komisji rozjemczej zapada decyzja, że poddany Wielmożnego Gorzkowskiego - Pracowity Kacper Stefańczyk ma oddać Kościołowi 9 stajów tejże łąki którą samowolnie uprawiał, mogąc zatrzymać dla swej rodziny zebrany z niej plon. Dokumenty te datowane są w latach 1638 i 1640, a więc Kacper żyje i pracuje i jest głową rodziny Stefańczyków gorzkowskich. Aby mógł być poddanym w r.1624 musiał być pełnoletni (min.21 lat), więc urodzić się musiał na przełomie XVI/XVII wieku. Średnia życia chłopów w tym okresie to ok.40ki, lecz zdarzali się i 70-latkowie, więc data jego zgonu wg mego szacunku to ok.1660/70r. 
                   Reasumując; można podać nową datę żródłową dla nazwiska Stefańczyk (1623) i to właśnie dla naszego praprzodka - wszystkich Stefańczyków gorzkowskich, Kacpra Stefańczyka [*ok.1598+ok.1668]!
/-/J.K.Stefańczyk