"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

s small set2Nazwisko można interpretować na dwa sposoby – uznać, że pochodzi od słoboda, przyjętej w gwarach kresowych postaci wyrazu swoboda, czyli: 1. wolna wola, wolność, niezależność, stan niczym nie krępowany, 2. naturalność, prostota, nieskrępowanie, 3. zwolnienie od podatków i ciężarów, 4. szczodrość, hojność,

5. powodzenie, pomyślność, szczęście, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VI, s. 527. Drugą interpretacją jest wywodzenie nazwy wprost od rzeczownika słoboda, czyli ‘mała osiadłość wiejska, powstała z osiedlenia dobrowolnie przybyłych włościan, zwabionych swobodami na kilka lat przyrzeczonymi’, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VI, s. 209. Nazwę osobową Słoboda odnotowano na terenie Polski w 1662 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II L-Ż, Kraków 2001, s. 512).