"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

c small set2Nazwisko można wywodzić od nazwy osobowej Cegiela/Cegła, te od rzeczownika cegła, czyli: Por. też nazwę miejscową Cegiełki w byłym powiecie chojnickim i Cegła w byłym powiecie odolanowskim (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 530).

Potencjalną podstawę nazwiska stanowi też rzeczownik cegła, czyli: 1. kamień sztuczny z wypalonej gliny, 2. tafla w kształcie cegły, wyraz pochodzenia niemieckiego - od Ziegel, to z łacińskiego tegula ‘dachówka’ – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 259.