"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił."

agadonlineArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie  (AGAD) testowo uruchomił dostęp on-line do swoich zasobów. Dostęp możliwy jest dzięki realizowanemu  projektowi „Redite ad fontes źródła wspólnej pamięci. Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line”, który zostanie uroczyście zainaugurowany w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2013r.

 

Polecam wszystkim genealogom i życzę miłego przeglądania. Twórcom projektu należą się wielkie słowa uznania  Poniżej wykaz: 

$ Księgi metrykalne gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania, 1764-1939

$ Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. zabużańskich, 1789-1943

$ Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z terenu archidiecezji lwowskiej, 1604-1945

$ Księgi metrykalne i akta parafii prawosławnych z terenów Wołynia i Polesia, 1823-1909, 1929-1939

$ Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej i wileńskiej, 1799-1905

$ Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej, 1590, 1600-1943

$ Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego/(wschodnich woj. II Rzeczypospolitej), 1790-1940

$ Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich, 1685-1942

$ Jak z tego korzystać?