drzewo genealogiczne

Pedigree map of Anna Brudzińska


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Anna Brudzińska, Paweł Brudziński, Zofia Goleń, Jan Brudziński, Katarzyna Zając, Mateusz Goleń, Ewa Kępka.