drzewo genealogiczne

Pedigree map of Bronisław Pytka


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Bronisław Pytka, Szymon Pytka, Pelagia Ceglarska, Adam Pytka, Józefa Wąsik, Wawrzyniec Ceglarski, Antonina Warchocka, Stanisław Ceglarski, Joanna Sakiewicz, Jan Warchocki, Marianna Chmielewska.