drzewo genealogiczne

Pedigree map of Jerzy Mozgiel


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Jerzy Mozgiel, Konstanty Mozgiel, Maria Myśliwiec, Michał Mozgiel, Urszula Koleśnikowa, Bolesław Myśliwiec, Helena Urbanowicz, nn Mozgiel, Koleśnik, Myśliwiec.