drzewo genealogiczne

Pedigree map of Zofia Kosel


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Zofia Kosel, Jędrzej Kosel, Tekla Dróżdż, Błażej Dróżdż, Katarzyna Gizon.