drzewo genealogiczne

Pedigree map of Woyciech Piątkowski


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Woyciech Piątkowski, Tomasz Piątkiewicz, Elżbieta Stefańczyk, Łukasz Piątkiewicz, Anna Bieniedzięk, Szymon Stefańczyk, Katarzyna Chachaj, Jacek Stefańczyk v.Para, Ewa Lubela, Łukasz Chachaj, Zofia Apolonia Grzybowska.