drzewo genealogiczne

Pedigree map of Łukasz Wocial


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Łukasz Wocial, Michał Wocial, Barbara “Michałowa” NN, Marcin Wocial, Zofia Jelencz, Adam Wocial, Zofia “Adamowa” NN, Jędrzej Jelencz, Anna “Jędrzejowa” .