drzewo genealogiczne

Pedigree map of Jan Adam Pokrzywnicki


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Adam Pokrzywnicki, Franciszek Pokrzywnicki, Marianna Chajęcka, Wojciech Pokrzywnicki, Anna Krystyna Laskowska, Stanisław Pokrzywnicki, Jadwiga Dąbrowska.