drzewo genealogiczne

Pedigree map of Kazimierz Klimek


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Klimek, Tomasz Klimek, Teofila Swatowska, Antoni Klimek, Marianna Kruk, Michał Swatowski, Antonina Jaworska, Michał Klimek, Marianna Kochaniec, Józef Kruk, Katarzyna Mazur, Kazimierz Swatowski, Zofia Zdunek, Stanisław Jaworski, Dorota Wójcik.