drzewo genealogiczne

Pedigree map of Józef Pytka


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Józef Pytka, Bronisław Pytka, Anna Kalata, Szymon Pytka, Pelagia Ceglarska, Adam Pytka, Józefa Wąsik, Wawrzyniec Ceglarski, Antonina Warchocka.