drzewo genealogiczne

Pedigree map of Teofila Swatowska


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Teofila Swatowska, Michał Swatowski, Antonina Jaworska, Kazimierz Swatowski, Zofia Zdunek, Stanisław Jaworski, Dorota Wójcik, Wojciech Swatowski, Magdalena Ożóg, Wojciech Zdunek, Marianna Momot, Antoni Jaworski, Jadwiga Szkop, Maciej Wójcik, Ewa Wrona.