drzewo genealogiczne

Pedigree map of Maryanna Kaliniak


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Maryanna Kaliniak, Maciej Kaliniak, Jadwiga Staszak, Stanisław Kaliniak, Katarzyna Rycek, Błażej Kaliniak, Agnieszka Wójtowicz, Stanisław Rycek, Zofia Wójcik.