drzewo genealogiczne

Pedigree map of Agnieszka Cegłowska


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
13 individuals are missing birthplace map coordinates: Agnieszka Cegłowska, Józef Cegłowski, Anna Brudzińska, Tomasz Cegłowski, Katarzyna Dybek, Paweł Brudziński, Zofia Goleń, Michał Cegłowski, Katarzyna Maziarczyk, Jan Brudziński, Katarzyna Zając, Mateusz Goleń, Ewa Kępka.