drzewo genealogiczne

Pedigree map of Andrzej Pomagier


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Andrzej Pomagier, Szymon Pomagier, Krystyna Szyszka, Andrzej Pomagier, Zofia Powęskowicz, Jakub Szyszka, Agnieszka Piguła, Wojciech Pomagier, Katarzyna .