drzewo genealogiczne

Pedigree map of Jakub Kruk


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Jakub Kruk, Wincenty Kruk, Katarzyna Niewczas, Gabryel Kruk, Franciszka Marcul, Jan Niewczas, Zofia Kosel, Wawrzeniec Kruk, Teresa Kabat, Antoni Marcul, Katarzyna Filarska, Walenty Niewczas, Małgorzata Gralec, Jędrzej Kosel, Tekla Dróżdż.