drzewo genealogiczne

Pedigree map of Władysław Zawierzeniec


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Władysław Zawierzeniec, Aleksander Zawierzeniec, Nadzieja Kudrawiec, Józef Zawierzeniec, Ксэня Слобода, Aleksander Kudrawiec, Wiera Komarska, Иван Слобода.