drzewo genealogiczne

Pedigree map of Andrzej Czub


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Andrzej Czub, Franciszek Czub, Teresa Listos, Szymon Czub, Marianna Stefańczyk, Wojciech Listos, Teresa Jawor, Tomasz Czub, Katarzyna Psujek, Ignacy Stefańczyk v.Para, Anna Kiciak, Michał Listos, Marianna Golec, Antoni Jawor, Marianna Wójcik.