drzewo genealogiczne

Pedigree map of Franciszek Czub


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Franciszek Czub, Szymon Czub, Marianna Stefańczyk, Tomasz Czub, Katarzyna Psujek, Ignacy Stefańczyk v.Para, Anna Kiciak, Tomasz Czub, Katarzyna , Jacek Stefańczyk v.Para, Ewa Lubela.