drzewo genealogiczne

Pedigree map of Maciej Niewczas


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Maciej Niewczas, Jan Niewczas, Zofia Kosel, Walenty Niewczas, Małgorzata Gralec, Jędrzej Kosel, Tekla Dróżdż, Adam Gralec, Marianna , Błażej Dróżdż, Katarzyna Gizon.