drzewo genealogiczne

Pedigree map of Bartosz Stanicki


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
2 individuals are private.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Bartosz Stanicki, Private, Private, Tadeusz Zbigniew Stanicki, Zofia Mozgiel, Jan Stefańczyk, Wanda Kruk, Wacław Stanicki, Nadzieja Słoboda, Konstanty Mozgiel, Maria Myśliwiec, Stanisław Stefańczyk, Helena Bajczyk, Franciszek Kruk, Jadwiga Pytka.